ספר המרתון + 5 חטיפים לתרגול


הכנה אחרונה לקראת הבחינה!
 
רוצה להוציא את המקסימום מהשבועות האחרונים לפני הבחינה?
ספר המרתון - סיכום ממוקד וחזרה על כל נושאי הבחינה!
ובנוסף 15 פרקי תרגול בזמנים המכסים את כל נושאי הבחינה. מודפסים ב-5 חוברות.