ספר 700+


ספר הפסיכומטרי החשוב ביותר!

ספר המיועד לבעלי שאיפות גבוהות!
שאלות ברמה גבוהה להצלחה מקסימלית בבחינה הפסיכומטרית!
 
מעל 1,200 שאלות ביותר מ-600 עמודים!
תרגול בכל נושאי הבחינה - חשיבה כמותית, חשיבה מילולית (ללא חיבור) ואנגלית!
פתרונות מלאים לכל השאלות!
 
משלוח חינם!